SV Milevsko 2010

Speciální výstava slovenských čuvačů 2010

2. speciální výstava slovenských čuvačů se uskutečnila v sobotu 16. 10. 2010 v areálu premonstrátského kláštera v Milevsku, při příležitosti konání Svatohubertských slavností.

Bylo sychravé ráno, ale náladu nám to zkazit vážně nemohlo. Posuzování na výstavu přijal pan rozhodčí Iuza Beladze z Gruzie. Spolupráce byla velice příjemná a já bych tímto ráda vyjádřila svůj dík.

Moje poděkování patří opravdu všem, co se podíleli na přípravách, ať už před výstavou, nebo přímo na ní. Všichni byli báječní, dobrá nálada nás provázela po celý den, i to počasí se nad námi smilovalo.

Výsledky speciální výstavy i s fotkami:

Nejlepší chovatelská stanice: Janin ranč

Nejlepší pár: Argonaut Třpytivý sníh a Hela ze Starého vráta

Dítě a čuvač:

Zvláštní uznání od rozhodčího: Tomáš Boháč - 5. let a Chelsey Bílé království

Junior Handling:

Zvláštní uznání od rozhodčího: Nikola Rendlová – 12 let a Xalda Janin ranč