Slovenský čuvač

Bylo mně vždy líto, když jsem slýchal anebo četl o zániku některého z našich národních plemen domácích zvířat. Týkalo se to rychlého koně chrudimského a těžkého tažného koně netolického, české kravky červenky, slepice české kropenky a konečně i našeho velmi oblíbeného a ceněného psa loveckého - fouska. Podobně tomu bylo, když jsem kdysi v letech dvacátých četl v Lidových novinách výrok spisovatele Karla Čapka: "Řekl bych, že vyšší biologický typ společnosti a národa se projevuje ve vyšší biologické úrovni jeho domácích zvířat." Při této příležitosti upozornil Čapek na možnost a pravděpodobnost vyhynutí fatranského čuvaše. Nevěnoval jsem tehdy otázce plemen psů na Slovensku bližší pozornost a není mně dosud známo, které plemeno psů Čapek pod jménem fatranský čuvaš mínil. Když jsem po několika letech zjistil, že se v Tatrách vyskytuje zvláštní plemeno domácího pastýřského psa, upomínajícího na světoznámého, za maďarského uznávaného komondora nebo kuvasze, začal jsem se o věc blíže zajímati. Použil jsem pro označení tohoto tatranského domácího pastýřského psa Čapkova pojmenování čuvaš, na Slovensku mnoze pro psa vůbec používaného, které jsem zčeštil na čuvač.

přejato od prof. ANTONÍNA HRŮZY